คอร์สปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ. 2562

มูลนิธิอาศรมมาตา เน้นการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4
มูลนิธิได้รับความกรุณาจากครู อาจารย์หลายท่าน ทั้งภิกษุ อุบาสก และ อุบาสิกา หลากแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ถูกจริตกับผู้สนใจ และผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละท่าน
รวมทั้งมาปลีกวิเวก (ปฏิบัติส่วนตัว) และ ใช้สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

***สมัครได้ที่ลิ้งใต้ภาพของแต่ละคอร์ส***
หรือ สอบถามได้ที่ Line ID: @ashrammata (มี @ ข้างหน้า)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สมัครคอร์ส ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร
🌾🌾🌾🌾🌾

สมัครคอร์ส สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์

🌾🌾🌾🌾🌾

สมัครคอร์ส ธุดงค์บวชใจเพื่อพ้นภัยในวัฏสงสาร
🌾🌾🌾🌾🌾


สมัครคอร์ส ชีวิตคืออะไร ทำไมต้องภาวนา


🌾🌾🌾🌾🌾


สมัครคอร์ส ปรมัตถ์ภาวนา
🌾🌾🌾🌾🌾
สมัครคอร์ส ชีวิตเป็นอย่างไร ทำไมต้องฝึกสติปัญญา
🌾🌾🌾🌾🌾
สมัครคอร์ส สติปัฏฐาน4
🌾🌾🌾🌾🌾

สมัครคอร์ส อริยสัจภาวนา
🌾🌾🌾🌾🌾

สมัครคอร์ส เสวนาธรรม "อนัตตา"
🌾🌾🌾🌾🌾

🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾

🌾🌾🌾🌾🌾


🌾🌾🌾🌾🌾


🌾🌾🌾🌾🌾

🌾🌾🌾🌾🌾


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


ธรรมบริกร และ กัลยาณมิตร ณ มูลนิธิอาศรมมาตา 
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
💓🙇🙇🙇🙇🙇💓